Tel: +385 (0)1 36 89 153

Email: info@udruga-opcina.hr

HR EN

Lokalna i područna (regionalna) samouprava u RH

Pravo na lokalnu i regionalnu samoupravu zajamčeno je Ustavom Republike Hrvatske, a ogleda se ponajprije u pravu na samostalno obavljanje poslova lokalnog značaja, samostalno uređenje nutarnjeg ustrojstva i organizacije lokalnih jedinica, samostalno uređenje djelokruga tijela lokalnih jedinica, neposredan izbor članova predstavničkih i izvršnih tijela lokalnih jedinica, vlastite prihode i samostalno raspolaganje vlastitim prihodima. Hrvatski sustav lokalne samouprave temelji se na načelu autonomije vlasti (isključivom pravu lokalne jedinice da upravlja sama sobom na temelju propisa koje donosi samostalno) i načelu supsidijarnosti (donošenje i izvršavanje odluka prepušta se razini koja je najbliža građanima).

Hrvatski sustav lokalne samouprave monotipski je: sve lokalne jedinice, bez obzira na veličinu ili druga svojstva, imaju u osnovi jednaki djelokrug poslova. Pritom, najveća lokalna jedinica je Grad Zagreb s gotovo 800.000 stanovnika, a najmanja Općina Civljane s 239 stanovnika. Hrvatska ima 21 jedinicu regionalne samouprave: 20 županija i Grad Zagreb koji istovremeno obnaša status grada i županije. Svaka županija (osim Grada Zagreba) sastoji se od gradova i općina. Postoji ukupno 127 gradova (plus Grad Zagreb) i 428 općina. Unutar skupine gradova izdvaja se kategorija tzv. velikih gradova, lokalnih jedinica koje imaju više od 35.000 stanovnika.
Samoupravni djelokrug općine, grada i županije određen je metodom opće klauzule. To znači da općina i grad obavljaju poslove lokalnog značaja, a županija poslove regionalnog značaja koji Ustavom RH i zakonom nisu dodijeljeni državnim tijelima. Općina i grad obavljaju, među ostalima, poslove koji se odnose na uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne jelatnosti i komunalni red, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, zaštitu potrošača, protupožarnu i civilnu zaštitu i dr. Uz ove poslove, veliki grad i grad - sjedište županije obavljaju i poslove održavanja javnih cesta, izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz gradnju i provedbu dokumenata prostornog uređenja te druge poslove propisane zakonom. Županija obavlja poslove koji se odnose na obrazovanje, zdravstvo, gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu, održavanje javnih cesta, prostorno i urbanističko planiranje, itd.

TIJELA
Svaka općina, grad i županija ima predstavničko tijelo (općinsko/gradsko vijeće te županijska skupština). Broj članova predstavničkih tijela općina i gradova razlikuje se ovisno o broju stanovnika u pojedinoj lokalnoj jedinici. Izvršna tijela su općinski načelnik, gradonačelnik i župan.Članovi predstavničkih tijela i izvršna tijela biraju se izravno na mandat od 4 godine. Općina, grad i županija imaju i upravna tijela: upravne odjele i službe. U lokalnim jedinicama do 3.000 stanovnika ustrojava se jedinstveni upravni odjel, a u lokalnim jedinicama koje imaju iznad 3.000 stanovnika mogu se osnovati i specijalizirani upravni odjeli.

FINANCIRANJE
Lokalna i regionalna samouprava financira se prihodima iz vlastitih izvora (prihoda od imovine, poreza, novčanih kazni, upravnih pristojbi i dr.), zajedničkih prihoda, pomoći, primitaka od financijske imovine i zaduživanja. Vlastiti porezi općina i gradova su prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na tvrtku ili naziv i porez na korištenje javnih površina.

Vlastiti porezi županija i Grada Zagreba su porez na nasljedstva i darove, porez na cestovna i motorna vozila, porez na plovila i porez na automate za zabavne igre. Zajednički porezi su porez na dohodak (koji se dijeli između županije i općina i gradova) i porez na promet nekretnina (koji se dijeli između države i lokalne samouprave).

NACIONALNE MANJINE
Nacionalne manjine čine oko 7,5 posto stanovništva Hrvatske. Evidentirane su 22 manjinske zajednice od kojih su najbrojnije srpska, bošnjačka i talijanska. Nacionalne manjine koje su u ukupnom stanovništvu općine ili grada zastupljene s 5-15 posto imaju pravo na jednog predstavnika u predstavničkom tijelu, a ako su zastupljene s više od 15 posto imaju pravo na proporcionalnu zastupljenost u predstavničkom i izvršnom tijelu.

UDRUŽIVANJE
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi utvrđeno je pravo jedinica lokalne i regionalne samouprave na osnivanje vlastitih udruga radi promicanja i ostvarivanja zajedničkih interesa. U Hrvatskoj djeluje Udruga gradova (www.udruga-gradova.hr), Udruga općina (www.udruga-opcina.hr)  i  Hrvatska zajednica županija (www.hrvzz.hr).

ZANIMLJIVOSTI (stanje 2014.)
OPĆINE:Prosječni broj stanovnika u hrvatskim općinama je nešto manje od 3.000. Na području općina živi 30% stanovnika Hrvatske. Najmanja je općina Civljane s 239, a najveća općina Viškovo s 14.445 stanovnika (omjer 1:60). Samo 6 općina ima više od 10.000 stanovnika, 47 ih ima između 5.001 i 10.000 stanovnika, 339 između 1.001 i 5.000, a njih 36 je ispod 1.000 stanovnika. Sve općine imaju udio od 1% u BDP-u Hrvatske (sve županije, općine i gradovi zajedno imaju 6,4%). Svih 428 općina sudjeluje s 15,6% u ukupnim prihodima teritorijalne samouprave(sve općine, gradovi i županije). Između 20% i 25% prihoda općine dobivaju od države kao pomoć. Općine su u depopulaciji, a samo u zadnjih deset godina izgubile su 80.285 stanovnika.Svaka općina ima načelnika i zamjenika načelnika. Građani pored načelnika biraju i općinsko vijeće koje ima između 7 (ako je broj stanovnika do 500) i 17 vijećnika (ako je broj stanovnika općine preko 10.000). U općinama se može osnovati mjesne odbore kao oblike sudjelovanja građana.
GRADOVI: Broj gradova se u Hrvatskoj povećao od 1993. do danas sa 69 na 128.Prosječni broj stanovnika današnjeg grada je 17.260, što je prosječno smanjenje za 10.863 u odnosu na stanje 1993. Na području gradova živi 70% stanovnika. Najveći grad je Zagreb, a najmanji grad u Hrvatskoj Komiža (otok Vis) s 1.500 stanovnika.

 

 

Adresar lokalne samouprave

Copyright © 2019 Udruga općina u Republici Hrvatskoj Sva prava pridržana Izrada web stranica

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti i prikaza sustava oglašavanja. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku, a više o tome možete pročitati ovdje. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice kliknite na "Slažem se".