Tel: +385 (0)1 36 89 153

Email: info@udruga-opcina.hr

HR EN

Zakoni i drugi propisi vezani za lokalne izbore

Popis zakona i drugih propisa za izbore općinskih načelnika, gradonačelnika i župana i njihovih zamjenika, članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda hrvatskog naroda

•Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave NN 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05 - pročišćeni tekst i 109/07)

•Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98 – proč. tekst, 113/00, 124/00 – proč. tekst, 28/01, 41/01 – proč. tekst, 55/01 – ispr., 76/10 i 85/10 – proč. tekst i 5/14)

•Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12 i 121/16)

•Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10 – Odluka USRH – ukida se čl. 38.

st. 3., 80/10 i 93/11 – Odluke USRH broj U-I-3597/2010, U-I-3786/2010 i U-I-3553/2010 od 29. srpnja 2011.)

•Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 92/10)

•Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-proč.tekst i ispravak Zakona 137/15 - proč. tekst)

•Zakon o Gradu Zagrebu (NN 62/01, 125/08, 36/09 i 119/14)

•Zakon o političkim strankama (NN 76/93, 111/96, 164/98, 36/01, 28/06 i 1/07 – v. čl. 28. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata – prestale važiti odredbe glave III. Zakona o političkim strankama)

•Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13, 48/13-proč.tekst i 2/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske od 20. prosinca 2013. br. U-I-2986/13 i 96/16)

•Pravilnik o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješća o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe (NN 50/11, 93/11 i 55/13)

•Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača (Narodne novine broj 90/13 i 96/13)

•Zakon o registru birača (Narodne novine broj 144/12 i 105/15)

•Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07 i 118/12)

izvor: Državno izborno povjerenstvo RH

(Za konzultacije o pojedinostima veznima uz izbore članice Udruge općina mogu se obratiti tajništvu udruge.)

Adresar lokalne samouprave

Copyright © 2019 Udruga općina u Republici Hrvatskoj Sva prava pridržana Izrada web stranica

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti i prikaza sustava oglašavanja. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku, a više o tome možete pročitati ovdje. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice kliknite na "Slažem se".